Лична карта Месне заједнице “Др Иван Рибар”

Из званичног документа Општине Нови Београд под именом – ЛИЧНА КАРТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ДР ИВАН РИБАР”

Опсег месне заједнице

Блокови 71 и 72, Доње поље и насеље у Виноградској улици

Граница Месне заједнице

Граница почиње од општинских граница Нови Београд – Сурчин, до средине реке Саве, па наставља средином реке Саве до улице др Ивана Рибара, па наставља парном и непарном страном улице др Ивана Рибара до раскрснице ове улице и улице Виноградске, па наставља непарном и парном страном улице Виноградске до општинских граница Нови Београд – Сурчин.

Улице и бројеви

– Др Ивана Рибара: парна страна 2 – 78 и 82 – 130, 136 – 162, 168 – 206
– Петрац канал – 2а,20,22,5,19,19а,21,23,25,27а,27б,33,37,39,41.
– Доње поље – 11,14,15,20а,21,24,31 и 32
– Др Ивана Рибара 210,210в,210г,212,212а,212в,212г,212ж,212з,212и,
212ј,212м,214п,214њ,216,216а,216б,216љ,216ж и 216з.
-Јоцина ада 25
– Милеве Марић Ајнштајн: парна страна 2,4,6 и 26 – 102
– Виноградска улица: парна страна 2 – 254
– Виноградска улица: непарна страна 11,13,15,17,19,23,25,27,29,31,26,33,33,37,37а,37б,35,35е,35ф,35г,
37д,37г,37ц,37,39в,39д,39е,39г,37б,37b2,37б,37в,97д,39,101д/37,9г,
37б,39а,37,37н,37д,39е,37л,37н,39г,37м,37е,37д,37е,37д,37,39н,37а,
39г,39г,37л,37е,101е,39б,37в,39,41v,105,101,115,135д,135д,95,47б,
49,31д,31е,245б,245л,231д,119г,119д,119ђ,115к,4,145и,1/а,269в,36к,
51а,273в,36е,273в,36д,303,36е,36к,144а,35v,293,43,36е,36ф,36,43,
285а,51д,283б,285г,283ж,285д,283,283љ,27а,36в,36м,293г,39v,291г,
39в,291д,293,291,291ђ,291з,291и,289ж,36е,301в(36д),303в,36н,301ж,
51а,303,36ф,305б,36е,51ц,163,51,171,71,164б,47г,47д,47е,189,187т,
51,51г,37б,207в,207г,205г,196п,37ц,37е,37м,205и,37д,211б,37к,37м,
39,43,47,235,237,47г,47д,47в.

Статистике

  • Број улаза 141
  • Број кућа oко 390
  • Број становника око 13.000
  • Број станова око 3.700
  • Број домаћинства (не пише у документу)

Важније установе у МЗ

  • Клуб за стара лица “др Михаило Ступар 2” – др Ивана Рибара бр.8
  • Клуб за стара лица “Милева Марић Ајнштајн ” – Милеве Марић Ајнштајн бр.44
    Бирачка места 92,93,94,95 и 141