Локација и географија

Подручје Месне заједнице је: Граница почиње од општинских граница Нови Београд – Сурчин, до средине реке Саве, па наставља средином реке Саве до улице Др Ивана Рибара, па наставља парном страном улице Др Ивана Рибара до раскрснице ове улице и улице Виноградске, па наставља парном и непарном страном улице Виноградске до општинских граница Нови Београд – Сурчин.

Да сазнате да ли Ваша кућа или улаз у зграду припадају овој месној заједници, погледајте списак адреса са месне заједнице на овом линку >>

Слика: позиција месне заједнице Др Иван Рибар (жуто) у окружењу града Београда, општине Нови Београд (црвено), у односу на аеродром и београдске мостове (1-Мост на Ади, 2-Газела, 3-Стари савски трамвајски, 4-Бранков, 5-Остружнички, 6-Земун-Борча, 7-Панчевачки)
Слика: положај месне заједнице Др Иван Рибар (наранџасто) у оквиру општине Нови Београд (жуто)
Слика: границе месне заједнице Др Иван Рибар – улица Ивана Рибара, река Сава, граница ка Сурчину и граница у Виноградској улици ка месној заједници Ледине такође на општини Нови Београд
Слика: 4 главне области месне заједнице Др Иван Рибар – Савски насип (љубичасто), Блок 71 (црвено), Блок 72 (наранџасто), Виноградска улица (жуто)
Слика: морфологија терена, зелених и изграђених површина у оквиру месне заједнице Др Иван Рибар на Новом Београду са 4 главне зоне – Савски насип (љубичасто), Блок 71 (црвено), Блок 72 (наранџасто), Виноградска (жуто)

Да сазнате да ли Ваша кућа или улаз у зграду припадају овој месној заједници, погледајте списак адреса са месне заједнице на овом линку >>