Блок 71

Блок 71 налази се на ободу новобеограских блокова са једне, и месне заједнице Др Иван Рибар са друге стране. Спада у један од последњих изграђених блокова у 20. веку.

Можда најпрепознатљивија карактеристика Блока 71 јесте леп дрворед и травњак у зони трамвајских шина од окретнице ка Савском кеју до раскрснице са Јурија Гагарина.

Нажалост, осим овог дрвореда уз улицу Др Ивана Рибара, у целом блоку у зони зграда нема дрвећа, што је нарочито приметно ако се упореди са богатим зеленилом у Блоку 45 који се налази прекопута.

Други велики изазов за Блок 71 представља чињеница да се налази на ободу града и да градске власти прву слободну површину уз блок посматрају као ледину на којој се најављује неизменично градња/премештање стадиона, бувље пијаце, спортског центра… Шта год да буде коначна одлука градских власти она ће у великој мери изменити карактер Блока 71, а у ком смеру ће то бити, на боље или на лошије, зависи донекле и од способности месне заједнице Др Иван Рибар, суседних месних заједница и њихове матичне општине Нови Београд, да прате, усмеравају и коригују одлуке Града Београда.

Изглед Блока 71

mesna zajednica blok 71 novi beograd blokovi okretnica tramvaja blok 45
Слика: поглед на Блок 71 са западне стране приказује 2-3 групације зграда, окретницу трамваја (горе десно) и издвојен објекат ка раскрсници са Јурија Гагарина (доле лево)