Савски насип

Савски насип простире се целом јужном страном месне заједнице Др Иван Рибар, од окретнице аутобуса и трамваја, безмало до ушћа канала Галовица у реку Саву.

На слици изнад види се Савски насип (2013-14) у зони месне заједнице Др Иван Рибар у контексту ширег окружења – река Сава, ушће канала Галовица (доле лево – на територији општине Сурчин), Ада Циганлија (у средини десно), Ада Међица (горе десно), Блок 71 (горе у средини).

Савски насип који штити цео Нови Београд од поплава, заједно са својим пошумљеним појасом у зони обалоутврде у речном кориту Саве, данас је веома угрожен неразумним одлукама градских власти да дозволе:

  • интезивну сечу шуме
  • градњу вишеспратних објеката у кориту реке Саве
  • копање септичких јама
  • коришћење насипа за аутомобилски собраћај супротно закону
  • насипање шута и земље у само корито реке Саве за стварање плацева чиме се смањује пресек корита и повећава опасност од поплава.
Слика: детаљ савске обале који приказује размере уништавања шумског појаса који штити обалоутврду – Савски насип, са посеченом шумом, насутим земљиштем, изграђеним објектима…
Слика: изглед целе дужине Савског насипа и обале месне заједнице Др Иван Рибар (2016-17) – горе десно види се и Блок 71 и Блок 45, а доле лево ушће канала Галовица у реку Саву (на територији општине Сурчин)

Повратак зоне Савског насипа у оквир закона Републике Србије није само козметичка промена у односу на данашње стање, већ обавеза данашње генерације да сачува Нови Београд од поплава.